Nauji su konferencijų vertimu susiję ISO standartai

Jau patvirtinti trys nauji su konferencijų vertimu susiję standartai ir du atnaujinti standartai dėl vertimo žodžiu kabinų ir įrangos.

2016 m. gruodžio mėn. Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) paskelbė tris naujus su konferencijų vertimu susijusius standartus (taikomi vertimui kalbant ir naudojant gestų kalbą). Du atnaujinti standartai, susiję su stacionariomis ir mobiliomis vertimo žodžiu kabinomis (ISO 2603 „Sinchroninis vertimas. Stacionariosios kabinos. Reikalavimai“; ISO 4043 „Sinchroninis vertimas. Mobiliosios kabinos. Reikalavimai“), ir naujas standartas dėl techninės įrangos sinchroninio vertimo kabinose (ISO 20109 „Sinchroninis vertimas. Įranga. Reikalavimai“) skirti vertimo žodžiu kabinų gamintojams, techninę įrangą išnuomojančioms įmonėms, renginių organizavimo agentūroms ir posėdžių sales projektuojantiems architektams, taip pat patiems konferencijų vertėjams. Rengti ir atnaujinti šiuos tris standartus aktyviai padėjo įvairių AIIC regionų atstovai.

Nauji ir atnaujinti su vertimo žodžiu kabinomis ir technine įranga susiję standartai

Peržiūrint vertimo žodžiu kabinoms taikomus standartus, kurie buvo patvirtinti beveik prieš 20 metų, dėmesys sutelkiamas visų pirma į projektavimo ir funkcinius reikalavimus bei garso izoliaciją. Techninės įrangos reikalavimai dabar nustatomi atskirai. Pagal šiuos keturis pertvarkytus techninius standartus architektai, garso įrenginių projektuotojai ir gamintojai galės kurti geresnes naujos kartos vertimo žodžiu kabinas. Ekspertų grupės ISO/TC 37/SC 5/WG 3 („Vertimo žodžiu paslaugų teikimo įrenginiai ir įranga“) veikloje dalyvavo kelių AIIC regionų nariai, kurie pasidalijo savo specializuotomis žiniomis ir patirtimi, sukaupta dirbant įvairiomis sąlygomis.

Stacionarios vertimo žodžiu kabinos (ISO 2603:2016 arba DIN EN ISO 2603)

Kalbant apie stacionarias vertimo žodžiu kabinas, padaryta pažanga, pavyzdžiui, siekiant sudaryti geresnes sąlygas vertėjams matyti kalbėtojus, pakylą bei pateiktis ir prisijungti prie interneto (WLAN), taip pat įrengiant pakankamai elektros tinklo jungčių nešiojamiesiems kompiuteriams, planšetiniams kompiuteriams ir kt. jungti.

Mobilios vertimo žodžiu kabinos (ISO 4043:2016 arba DIN EN ISO 4043)

Naujasis standartas skirtas vertimo žodžiu kabinų gamintojams, vertimo žodžiu techninę įrangą išnuomojančioms įmonėms ir jų klientams, posėdžių organizatoriams ir renginių organizavimo agentūroms. Pagal naująją standarto redakciją numatomos geresnės kokybės darbo vietos ir užtikrinama, kad ateityje būtų galima dar sėkmingiau laikytis su vertimo žodžiu kokybe ir meistriškumu susijusių reikalavimų. Konkrečiai kalbant, tai reiškia, kad kabinoje įrengus CO2 kiekį matuojančius jutiklius, tyliau veikiančius ventiliatorius ir geresnę garso izoliaciją nuo kitų posėdžių salės kabinų bus užtikrinama gera oro kokybė ir optimalios akustinės sąlygos.

Sinchroninio vertimo techninė įranga (ISO 20109)

Šiame naujajame standarte išdėstytos taisyklės dėl kabinoje naudojamos techninės įrangos ir kitų vertimo žodžiu įrenginių (pvz., vertimo žodžiu konsolių, mikrofonų ir ausinių) ir įtvirtintos esminės sąlygos, kuriomis garantuojama teikiamos paslaugos kokybė ir vertėjų žodžiu sveikatos apsauga bei sauga. Peržiūrėjus standartą patobulinti mikrofonams keliami reikalavimai ir mikrofonų valdymas, garso įvesties ir išvesties jungimas, kalbos suprantamumas, vaizdo kokybė, vaizdo projektavimas ir lūpų sinchronizavimas, vaizdo ekranų charakteristikos, įskaitant kokybę, ir vertėjams užtikrinamos vaizdo pasirinkimo galimybės, vertimo žodžiu įrenginių techninis valdymas, vertimo žodžiu stalų tinkamumas neįgaliesiems, klausos apsauga ir tinkamos sėdimos vietos. Dabar nustatytas reikalavimas dėl vertimo žodžiu konsolės ekrano, kuriame rodoma, ar vertimas žodžiu yra transliuojamas (per televiziją, per radiją, internete, vykstant vaizdo konferencijai) arba apskritai ar jis įrašomas siekiant jį panaudoti vėliau.

Garso ir vaizdo signalų kokybė verčiant sinchroniškai (ISO 20108)

Šiame standarte nustatomi pagrindiniai garso ir vaizdo įvesties signalams taikomi parametrai, susiję su sinchroniniu vertimu. Taip pat pirmą kartą nustatomi reikalavimai dėl sinchroninio vertimo tais atvejais, kai vertėjai, klausytojai ir kalbėtojas nėra toje pačioje vietoje (nuotolinis vertimas žodžiu). Šio standarto galutinė redakcija buvo paskelbta 2017 m. spalio mėn.

Pirmasis konferencijų vertimo standartas: DIN 2347

2017 m. kovo mėn. Vokietijos standartizacijos institutas DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) paskelbė naują standartą DIN 2347 „Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos. Vertimo žodžiu paslaugos. Konferencijų vertimas. Šis standartas skirtas profesionaliems konferencijų vertėjams ir aprėpia kvalifikacijų ir darbo tvarkos klausimus. Tarptautiniu lygmeniu DIN 2347 yra pirmasis standartas konferencijų vertimo srityje. Jį parengė DIN Standartų komiteto Terminologijos (NAT) darbo grupė „Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos“. Keli AIIC Vokietijos regiono nariai pastaraisiais metais padėjo komitetui rengti standartą DIN 2347.

Į DIN 2347 įtraukti kriterijai yra susiję su kalbinių įgūdžių ir konferencijų vertėjų rengimo reikalavimais bei šiuo metu svarbiomis temomis, kaip antai duomenų apsauga arba atsakingu neskelbtinos informacijos tvarkymu. Taip pat atsižvelgiama į darbo etapus prieš vertimą žodžiu ir po jo.

Jau galimas sertifikavimas

Pagal naująjį standartą sudaroma galimybė laisvai samdomiems konferencijų vertėjams įrodyti, kad jie yra sertifikuoti pagal standartą DIN 2347, visų pirma, pagal standartą ISO 9001 sertifikuotiems klientams, taip įrodydami savo darbo metodų profesionalumą. Atliekant auditus patikrinamos kvalifikacijos, kurios yra būtinos norint verstis konferencijų vertėjo veikla, taip pat organizacinės procedūros, standartizavimo laipsnis ir informacijos saugumo lygis. Tačiau patikrinimas neaprėpia tikrojo vertimo žodžiu darbo.

AIIC reikalavimai yra pagrindas vertinti kvalifikacijas ir kalbinius įgūdžius. Šiuo metu norint pradėti verstis šia profesija paprastai įgyjamas universiteto diplomas konferencijų vertimo srityje, o priėmimas į asociaciją vyksta remiantis profesinės patirties įrodymu pagal minimalų dienų, kai buvo dirbama laikantis AIIC taisyklių ir standartų, skaičių ir trijų su kandidatu dirbusių AIIC narių, kurie gali įvertinti jo kalbines kvalifikacijas in situ, rekomendacijomis.

Šiame skirsnyje skelbiamuose straipsniuose pristatomos autoriaus (-ių) nuomonės, kurios neturėtų būti laikomos oficialiąja AIIC pozicija.

Šaltinis: https://aiic.net

Comments are closed.