Šnibždamasis vertimas

Šnibždamasis vertimas, kitaip vadinamas „vertimu į ausį“ – tai sinchroninio vertimo atmaina, kai pusbalsiu verčiama klausytojui į ausį nenaudojant specialios įrangos. Jis pasitelkiamas vietoje nuosekliojo vertimo siekiant taupyti laiką ir vietoje sinchroninio vertimo siekiant sutaupyti įrangos išlaidas. Tokio vertimo klausytis gali tik vienas-du kartu sėdintys ar stovintys dalyviai. Kitais atvejais šnibždamojo vertimo atmaina netinkama. Kartais vertėjas naudojasi ausinėmis, kad geriau girdėtų kalbėtoją. Šnibždamąjį vertimą, kaip ir sinchroninį, atlieka du vertėjai. Išskirtinėse situacijose šnibždamąjį vertimą gali atlikti vienas vertėjas, pvz., kai klausytojai ir vertėjai nuolat vaikšto ir jei tokio vertimo laikas neviršija 60 min. Tokios vertimo rūšies trūkumas: nėra garso izoliacijos, prastas girdimumas tiek klausytojams, tiek vertėjams, pašaliniai garsai renginio patalpoje, apkraunamos vertėjo balso stygos, apsunkintos darbo sąlygos vertėjui, o tai gali turėti neigiamos įtakos vertimo kokybei ir vertėjų sveikatai.

LKVA rekomenduoja šnibždamąjį vertimą rinktis tik išskirtiniais atvejais.

Remtasi:

Pažūsis L., Maskaliūnienė N. (spec. redaktoriai), Darbutaitė R., Klioštoraitytė R., Mankauskienė D., Miškinienė I., Paura M. Vertimo studijų žodynas. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014.

 

Pradžia >>

Comments are closed.