Nuoseklusis vertimas

Nuoseklusis vertimas– tai toks vertimas žodžiu, kai pranešėjas ir vertėjas kalba pakaitomis, t. y. kalbėtojas daro pauzes, per kurias vertėjas išverčia jo pasakytą mintį. Vertėjas kartu su renginio dalyviais klausosi pranešėjo kalbos, užsirašo svarbiausius jos elementus ir atpasakoja ją vertimo kalba. Užsirašydamas vertėjas naudoja specialų užsirašymo būdą, vadinamą „užrašų technika“. Patyrę ir profesionalūs vertėjai nepertraukdami kalbėtojo gali tiksliai išversti iki 6–8 minučių trukmės bendro pobūdžio kalbas. Šiam vertimui atlikti speciali įranga nereikalinga, išskyrus atvejus, kai verčiama didelėse patalpose arba didelei auditorijai. Tada vertėjui turi būti parūpintas mikrofonas, pritaisytas arba pastatytas taip, kad vertėjui nereikėtų laikyti jo rankose ir jis galėtų užsirašyti tai, ką girdi. Priklausomai nuo renginio trukmės, nuosekliai verčia vienas arba pasikeisdami du vertėjai. Ši vertimo rūšis naudojama tam tikro pobūdžio susitikimuose, pvz., labai techniniuose susitikimuose, mažose grupėse, išvykose, per darbo pietus ar vakarienes. Šios vertimo rūšies pranašumas – nereikia vertimo įrangos. Trūkumas – prarandamas renginio laikas, nes vertimas užima apie 70 proc. kalbėtojui reikalingo laiko. Be to, nuoseklusis vertimas apsunkina tuos renginio dalyvius, kurie supranta originalo kalbą ir kuriems vertimas nereikalingas.

Remtasi:

Pažūsis L., Maskaliūnienė N. (spec. redaktoriai), Darbutaitė R., Klioštoraitytė R., Mankauskienė D., Miškinienė I., Paura M. Vertimo studijų žodynas. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014.

 

Pradžia >>

Comments are closed.