Renginio organizatoriams

Neabejojame, kad daugumos renginių, kuriems reikia sinchroninio ar nuoseklaus vertimo, organizatoriai puikiai supranta vertimo žodžiu svarbą ir žino, kaip užtikrinti vertimo kokybę. Vis dėlto patartume atkreipti dėmesį į šias rekomendacijas:

  1. Patikėkite vertėjų komandos formavimą profesionaliam vertėjui;
  2. Pasikliaukite komandą formuojančio vertėjo patarimais ir rekomendacijomis dėl darbo sąlygų, įrangos ir kt.;
  3. Paskirkite vieną asmenį, atsakingą už ryšius su komanda formuojančiu vertėju prieš renginį ir jo metu;
  4. Iš anksto pateikite pranešimus (jei turite) ir medžiagą vertėjams susipažinti;
  5. Jei įmanoma, prieš renginį surenkite kalbėtojų informacinį susitikimą su vertėjais;
  6. Jei įmanoma, užtikrinkite vertėjams interneto prieigą renginio metu;
  7. Užtikrinkite vertėjams gerą salės ir kalbėtojų matomumą;
  8. Nuomokitės tik techninius standartus atitinkančią įrangą;
  9. Patikrinkite techninę įrangą prieš renginį;
  10. Esant galimybei, skirkite atskirą patalpą vertėjams pailsėti;

Pradžia >>

Comments are closed.