Rekomendacijos pranešėjams

Ne visi pranešėjai yra įpratę skaityti pranešimą ar diskutuoti renginyje, kuriame jų pranešimas verčiamas į kitas kalbas, todėl pateikiame keletą patarimų, kurie padės pranešėjams sklandžiai pristatyti temą, o vertėjams − ją sklandžiai išversti į kitas kalbas.

Nepamirškite, kad vertėjai yra jūsų partneriai, jie padeda perteikti jūsų mintis klausytojams. Tik bendromis pastangomis galėsime užtikrinti, kad klausytojai gautų visą reikiamą informaciją. Šie paprasti patarimai padės jums išvengti nesklandumų bendradarbiaujant su vertėjais:

1) Jei turite pranešimo tekstą arba jo metmenis, net jei neketinate jo skaityti žodis žodin, perduokite pranešimo kopiją konferencijos sekretoriatui, kad šis jį išplatintų vertėjams. Vertėjai verčia ne žodžius, o teksto prasmę, todėl jiems būtų naudinga iš anksto susipažinti su jūsų pranešimo tema ir terminologija. Tai jokiu būdu nereiškia, kad skaitydami pranešimą negalėsite nukrypti nuo teksto arba jo papildyti. Lietuvos konferencijų vertėjų asociacijos vertėjai užtikrina konfidencialumą, todėl jūsų pranešimas niekur nebus skelbiamas, o pareikalavus bus nedelsiant jums grąžintas.

2) Jei jūsų pranešimas techninio pobūdžio, vertėjams praverstų bet kokie jūsų turimi terminai, dokumentai bei straipsniai pranešimo tema įvairiomis kalbomis. Be to, jums paprašius, sekretoriatas galėtų surengti informacinį susitikimą su vertėjais, kuriame galėtumėte išaiškinti sudėtingesnius pranešimo klausimus ir taip pagerinti darbo kokybę.

3) Jei ketinate rodyti filmą ar skaidres, pasirūpinkite, kad vertėjai gautų filmo tekstą ar skaidrių kopiją. Vertėjų kabinos dažnai būna toli nuo ekrano ir vertėjams yra patogiau turėti įrašo tekstą bei skaidres prieš akis.

4) Skaitydami iš anksto parengtą pranešimą, pranešėjai yra linkę kalbėti per greitai, todėl klausytojams būna sunku jo klausytis. O tai reiškia, kad dalis jūsų išsakytų minčių neišvengiamai bus praleista. Jei jums nėra tekę anksčiau dirbti su vertėjais, patariama iš anksto pasirinkti tinkamą tempą: geriausia, jei 40 eilučių puslapį perskaitytumėte ne greičiau nei per 3 min. Kalbėkite natūraliai, neskubėdami ir, jei turite galimybę, kalbėkite gimtąja kalba.

Vertimo kokybę užtikrinsite, jei:
a) aiškiai įvardysite dokumentų nuorodas;
b) aiškiai ištarsite skaičius, vardus ir santrumpas;
c) jei įmanoma, iš anksto pateiksite vertėjams techninius terminus ir santrumpas.

5) Prieš pradėdami kalbėti, patikrinkite, ar įjungtas mikrofonas. Tačiau jei tai darysite stuksendami arba pūsdami į mikrofoną, sukelsite labai trikdantį triukšmą vertėjų ausinėse. Todėl geriausias būdas patikrinti mikrofoną yra pasakyti keletą paprastų frazių, pavyzdžiui, pasisveikinti arba padėkoti pirmininkui. Be to, nusiimkite ausines ir kalbėkite tiesiai į mikrofoną.

6) Stenkitės nekalbėti pernelyg arti mikrofono, nes tai sukelia interferencijos trukdžius. Be to, patariama nedėti ausinių prie mikrofono, nes jums kalbant dėl grįžtamojo radijo ryšio girdėsis zvimbesys. Jei jums reikės papildomos pagalbos ar patarimo, renginį aptarnaujantis technikas tikrai galės jums padėti.

7) Jei norite atsitraukti nuo tribūnos ar kalbėjimo vietos, kad, pavyzdžiui, parodytumėte ką nors skaidrėje, pasiimkite arba prisisekite nešiojamąjį mikrofoną. Jei kalbėsite ne į mikrofoną, vertėjai jūsų negirdės, kad ir kaip garsiai kalbėtumėte. Tokiu atveju nenaudokite mikrofono ir vietoje rodyklės.

8) Jei kalbėdami iš tribūnos ar nuo pulto norėsite atsakyti į klausytojų klausimus, iš anksto pasiimkite su savimi klausymosi pultelį su ausinėmis, kad galėtumėte išgirsti klausimo vertimą.

Pradžia >>

Comments are closed.