LKVA narystė asociacijoje EULITA

EULITA, Europos teisės srities vertėjų raštu ir žodžiu asociacija, buvo įkurta 2009 m. Antverpene, Belgijoje. Organizacijos narės yra ES valstybių narių vertėjų žodžiu ir raštu asociacijos, kurių nariai, be kita ko, dirba teisės srityje. EULITA narės įsipareigoja siekti gerinti vertimo kokybę, informuoti teisės srities specialistus apie vertimo ypatumus ir bendradarbiauti su teisėsaugos pareigūnais. Asociacija gina savo narių interesus ir sprendžia iškylančias problemas nacionaliniu ir europiniu lygiu. Siekdama užtikrinti aukštą vertimo žodžiu ir raštu kokybę, EULITA skatina profesinio vertėjo statuso įteisinimą, narių keitimąsi informacija ir gerąja praktika ir organizuoja mokymus.
EULITA narės jau, be kita ko, dalyvavo tokiuose projektuose, kaip: TRAFUT („Training for Future“), QUALETRA („Quality in Translation“) ir LIT Search. Įgyvendinant TRAFUT programą buvo rengiami praktiniai seminarai, kuriuose dalyvavo teisėjai, prokurorai, teisininkai, teismų ir policijos atstovai bei vertėjų organizacijos. Seminaruose buvo kalbama ir praktiniais pavyzdžiais rodoma, kas yra aukštos kokybės vertimas ir kokiais mechanizmais jį būtų galima užtikrinti. Kadangi ES valstybėse narėse teismo procesuose dalyvauja ne tik valstybės narės piliečiai, didėja vertimo poreikis. Siekdama užtikrinti vertimo kokybę, EULITA įgyvendino QUALETRA projektą ir prisidėjo prie daugiakalbių terminų bazių, mokomosios medžiagos ir vertėjų akreditacijos egzaminų kūrimo ir rengimo. LIT Search – bandomasis projektas kuriant ES vertėjų žodžiu ir raštu teisės srityje duomenų bazę.
Kadangi aukšta vertimo kokybė – vienas esminių LKVA prioritetų, po 2019 m. birželio 11 d. vykusio susitikimo su EULITA pirmininke Daniela Amodeo Perillo, LKVA nusprendė tapti pilnateise EULITA nare. Procesas vyko sklandžiai ir lapkričio mėnesį sulaukėme EULITA sveikinimų. Kuo mums svarbi ši narystė? Ką ji mums reiškia? Rimtą įsipareigojimą prisidėti prie EULITA projektų, ir toliau šviesti klientus, gerinti vertimo kokybę, tačiau tuo pačiu ir didesnį svorį ir matomumą ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje.

Comments are closed.