Konferencijų vertėjų profesinė etika

Lietuvos konferencijų vertėjų asociacijos nariai savo veikloje vadovaujasi pagrindiniais dokumentais: Etikos kodeksu ir Profesiniais standartais. Šiais dokumentais nustatomos optimalios darbo sąlygos, leidžiančios užtikrinanti kokybiškas ir profesionalias vertimo žodžiu paslaugas bei apibrėžiami vertėjui keliami etiniai reikalavimai. Minėtos darbo sąlygos nustatomos atsižvelgiant į vertėjo patiriamą protinį nuovargį, stresą, jo pasekmes sveikatai ir į užsakovo lūkesčius gauti kokybišką paslaugą bei užsitikrinti patikimą bendradarbiavimą.

Pradžia >>

Comments are closed.