Sausio 19–23 d. vertimo į vokiečių kalbą kursai vertėjams

2015 m. sausio 19–23 dienomis vyko vertimo į negimtąją kalbą (angl. retour) kursai vokiečių kalbos vertėjams žodžiu. Kursų sėkme džiaugiasi dalyviai, koordinatoriai ir organizatoriai – Lietuvos konferencijų vertėjų asociacija (LKVA).

Savaitę trukusius kursus vedė Europos Parlamento (EP) etatinis vertėjas žodžiu Tilmanas Hakas (Tillmann Haak) – vienintelis EP vertėjas, kurio kalbų kombinacijoje lietuvių kalba yra jo pasyvioji kalba (t. y., C kalba, iš kurios verčiama į aktyviąją – vokiečių, kalbą). Kursų dalyviai turėjo unikalią galimybę išgirsti gimtakalbio vokiečių kalbos vertėjo, puikiai mokančio lietuvių kalbą ir išmanančio šios kalbos niuansus bei vertimo specifiką, vertinimą ir rekomendacijas.

Vertėjai tobulino savo sinchroninio vertimo įgūdžius teisės (autorių ir intelektinės nuosavybės teisės, baudžiamojo proceso), ekonomikos ir socialinių reikalų srityse. Ypatingai didelis dėmesys buvo skiriamas taisyklingų gramatinių konstrukcijų, sinonimijos vartojimui, sklandžiam lietuvių kalbos idiomų, metaforų ar vaizdingų posakių perteikimui į vokiečių kalbą, specifinių sričių konteksto gilinimui. Buvo išsamiai aiškinamasi, kas slypi už įvairių vokiečių kalbos žodžių junginių ar sąvokų, pvz., ką reiškia „rechtliche Pflöcke einschlagen“, „Platzhirsche“ ar „stromlinienförmig“, kuo „kapitalgedecktes Versicherungssystem“ skiriasi nuo „umlagefinanziertes Versicherungssystem“. Įžvalgias Tilmano Hako dalykines pastabas papildė kiekvieno kursų dalyvio komentarai ir sukaupta vertimo į vokiečių kalbą patirtis Lietuvos rinkoje ir (ar) ES institucijose.

Lietuvos konferencijų vertėjų asociacija tikisi kitus vertimo kursus vokiečių kalbos vertėjams žodžiu surengti vėliausiai po metų.

Comments are closed.