Asociacija

Lietuvos konferencijų vertėjų asociacija, įkurta 2014 m., buria profesionalius vertėjus žodžiu, įsipareigojusius siekti ryžtingų tikslų – vienyti bendraminčius vertėjus žodžiu, užtikrinti geriausią vertimo kokybę, susikurti tinkamas darbo sąlygas ir ginti vertėjų žodžiu profesinius interesus bei teises. Be to, asociacija atlieka reikšmingą vaidmenį atstovaudama vertėjams valstybės institucijose ir tarptautinėse organizacijose, užmegzdama ryšius su giminingomis organizacijomis. Asociacija sukurta taip pat tikintis, kad bendros vertėjų žodžiu pastangos padės teikti užsakovams ir visuomenei daugiau informacijos apie vertėjo žodžiu profesiją bei kelti jos prestižą ir galiausiai pasiekti, kad vertimo žodžiu veikla Lietuvoje būtų reglamentuota teisės aktais, atspindinčiais visus su šia profesija susijusius aspektus bei tarptautinę praktiką.

Lietuvos konferencijų vertėjų asociacijos veikla pagrįsta šiomis vertybėmis: profesionalumu, sąžiningumu ir atsakomybe.

Pradžia >>

Comments are closed.